Успішно!

Як правильно написати реферат?

З таким видом завдання як реферат добре знайомі як школярі, так і студенти. Реферат може бути як самостійним завданням, так і формою виконання контрольної роботи, а іноді й курсової.

З таким видом завдання як реферат добре знайомі як школярі, так і студенти. Реферат може бути як самостійним завданням, так і формою виконання контрольної роботи, а іноді й курсової.

Особливості рефератів

Рефератом називають письмове повідомлення, аналіз та систематизація інформації з різних джерел. Написання рефератів необхідно для того, щоб отримати більш глибокі знання та засвоїти інформацію.

Важливим підготовчим етапом є вибір теми реферату. Викладач може призначити кожному свою конкретну тему, або запропонувати обрати самостійно зі списку, або студент може запропонувати свою тему з певного питання цієї дисципліни. Якщо є можливість обрати тему самостійно, слід врахувати актуальність, кількість наявної інформації та власну зацікавленість студента. Вирішив студент замовити реферат або написати самостійно, вибір теми все одно залишається за ним.

Складові елементи реферату

Зазвичай реферат складається з титульного листа, змісту, вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.
Форма титульної сторінки пропонується кожним конкретним навчальним закладом. Загалом на ній вказують назву навчального закладу, кафедру, назву роботи, тему, ПІБ виконавця, місто та рік виконання. Титульна сторінка не нумерується.

У змісті вказують структурні елементи реферату та сторінки. Він може бути більш розгорнутим, включати підрозділи основної частини, або стислим.
Розмір вступу регламентується вимогами до написання реферату. У цій частині обґрунтовують актуальність теми, її цілі та завдання.
Основна частина – це, відповідно, найбільша за розміром складова реферату. Вона містить безпосередньо структуровану інформацію, розділену на підрозділи.

У заключній частині роблять висновки щодо досягнення поставлених у вступі цілей та завдань.

Літературу оформлюють за певними правилами, вимогами навчального закладу до оформлення. Кожне джерело має свої певні стандарти оформлення.
Перед написанням реферату спочатку підбирають та систематизують різні джерела інформації. Це повинна бути наукова інформація з достовірних джерел. Також, важливо, щоб вона була актуальною. Наприклад, якщо є вибір між різними виданнями одного і того ж підручника, слід обирати найновішу. Дані мають властивості змінюватись, інформація, отримана декілька десятиліть тому може бути зовсім не актуальною на теперішній час. Останнім часом всі в першу чергу користуються інформацією з інтернет – мережі. Там можна знайти й електронні версії підручників. Добре, якщо є можливість скористатись бібліотекою, адже там окрім підручників можуть бути різні галузеві періодичні видання зі статтями фахівців та науковців саме на вашу тему. Краще перед написанням реферату усю наявну інформацію зберегти в окрему папку. Так буде зручніше до неї звернутись і це економить ваш час.

Якщо ж ви вирішили замовити реферат та використати вільний час на власний розсуд, необхідно тільки обрати тему, а потім декілька разів перечитати текст готової роботи, щоб добре в ній орієнтуватись.

Додати новий коментар